Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Västerbottens Hälsoundersökningar

bröd på en skärbrädaHallå där …

… Carina Gustafsson, Sjuksköterska och hälsoutvecklare för Västerbottens Hälsoundersökningar, VHU 31½. Är hälsoundersökningarna något som folk känner till?

– Ja, det är något som folk känner till och förväntar sig. I ett lokalt samhälle sprider sig informationen snabbt. Hälsoundersökningen är uppskattad.
– I en utvidgning av programmet, VHU 31½ där vi träffar 30-, 31-åringar och föräldrar till barn på 1½ år, uppger många att de har närstående som har ändrat levnadsvanor tack vare VHU, vilket har påverkat även dem.


Läs mer: Forskning: Världens största hälsoundersökning


Bemötandet är grundlägg­ande, poängterar Carina Gustafsson. Som sjuksköterska måste man utgå från patientens situation. Det kan vara tufft att ta tag i hälsoproblem om man har en svår livssituation. Men ofta bidrar hälsoundersökningen till små, viktiga livsstilsför­ändringar.

– Om man exempelvis får vetskap om att man har förhöjda blodfetter kanske man går hem och gör små förändringar, som att ändra pålägg på smörgåsen och gå en extra promenad. Små förändringar som inte är belastande för individen och som man kan leva med. En extrem diet är svår att hålla, det viktiga är att göra något som är långsiktigt hållbart.


Fakta: VHU

Västerbottens Hälsoundersökningar
Mellan 1992 och 2006 har VHU sparat 587 för­tida dödsfall bland västerbottningar i åldrarna 40–74 år. Bland kvinnorna minskade de förtida dödsfallen med 12 procent och bland männen med 8. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat i hela landet under perioden, men i Västerbotten har den minskat mer.
* http://bmjopen.bmj.com/content/5/12/e009651.full.pdf+html