Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Vad ska jag göra som närstående?

Psykisk ohälsa är lika vanligt som en förkylning, vi har det alla i vår närhet.

20–25 procent av svenska befolkningen söker hjälp för psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det betyder att det finns miljontals närstående till någon som i varierande grad lider av psykisk ohälsa. Hur ska jag som närstående eller kollega veta hur dåligt en person mår?

– Det första och viktigaste är att ta signaler om psykiskt lidande eller självmordstankar på allvar. Visa att man lyssnar och bryr sig om. ”Jag blir orolig men samtidigt glad att du berättar. Vill du berätta mer så att jag förstår hur du har det?” Man kommer långt med ett gott samtal, säger Ullakarin Nyberg, suicidforskare och överläkare i psykiatri vid S:t Görans sjukhus.


Läs mer: De närstående berättar


– De flesta som överväger självmord som en väg ut ur lidandet hittar så småningom ett annat sätt att tänka och det är väldigt få som låter tankarna övergå i handling. En engagerad omgivning gör att man blir påmind om skäl att leva, eftersom alla människor längtar efter gemenskap i en utsatt situation.

Om den här personen däremot visar att hen har bestämt sig för att ta sitt liv, kanske  uppger ett datum för självmordsförsöket eller berättar om en utvald metod, då ska man alltid kontakta vården. Ingen människa klarar att  ta sig ur ett sådant tillstånd på egen hand. Det behövs professionella insatser för att lindra lidandet och hjälpa den som är drabbad att hitta nya sätt att förhålla sig till sina problem.

– Du som närstående bör fortsätta att tala om hur viktig den här personen är, hur ledsen familjen och andra i nätverket skulle bli om hen dog. Förmodligen har den här personen tappat bort att hen är en betydelsefull person. Du behöver vara bestämd med att det inte får hända.


Läs mer: Tveka inte att be om hjälp