Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Tolv sätt att förebygga cancer

The European Code of Cancer, WHObaby
Rök inte. Använd inte tobak i någon form.
➤ Ha ett rökfritt hem. Följ och uppmuntra rökförbud på din arbetsplats.
Vidta åtgärder för hälsosam kroppsvikt.
Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa tiden du sitter still.
➤ Skapa en hälsosam diet:
• Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt
• Begränsa högkalorimat (maträtter med hög fett- och sockerhalt)
• Undvik processad mat; begränsa intag av rött kött och mat med hög salthalt.
Om du dricker alkohol, begränsa din konsumtion. Att undvika alkohol helt fungerar som ännu säkrare cancerprevention.
➤ Undvik för mycket sol, speciellt barn. Använd solskydd. Undvik att ligga i solen.
➤ Skydda dig själv på arbetsplatsen mot cancer­framkallande ämnen genom att följa hälso- och säkerhetsföreskrifter.
➤ Ta reda på om du utsätts för strålning från höga radonnivåer hemma. Åtgärda vid höga nivåer.

För kvinnor:
• Amning minskar cancerrisk för modern. Om du kan, amma ditt barn.
• Hormonersättningsterapi (HRT) ökar risken för viss typ av cancer. Begränsa användningen av HRT.

➤ Delta i organiserade cancerscreening-program som finns för:
• tarmcancer
• bröstcancer
• livmoderhalscancer

➤ Se till att barnen deltar i vaccinationsprogram för:
• Hepatit B (för nyfödda)
• HPV, Human papilliomavirus (för flickor)

The European Code Against Cancer fokuserar på det som en individ kan göra för att förebygga cancer. WHO poängterar att framgångsrik cancerprevention bygger på att de åtgärder en individ kan vidta understöds av respektive regerings politik och riktlinjer.


Läs mer: Alkoholens andrahandseffekter: Sanna Lundell berättar
Läs mer: Alkoholen och samhället