Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Tidslinje för barncancer

Cirka 300 barn får varje år en cancerdiagnos. Samma öde drabbar cirka 60 000 vuxna per år.

1970: I snitt 1 av 10 barn överlever en cancerdiagnos.

1980: 10 års relativ överlevnad för cancer hos barn är knappt 60 procent för pojkar och drygt 60 för flickor.

1990: Drygt 70 procent överlever barncancer mätt som 10 års relativ överlevnad, gäller både pojkar och flickor.

2000: 10 års relativ överlevnad för både pojkar och flickor med cancer är nu uppe i drygt 80 procent.

Mellan år 2000 och 2010 har det inte hänt så mycket när det gäller överlevnad: siffran är fortfarande 80–90 procent. Över  90 procent för ALL.

2020?: Precisions-medicin. Hoppet står till molekylärt målstyrd terapi.

Tidslinje över utvecklingen.


 Överlevnad av barn med ALL i Sverige.


Läs mer: Ökad överlevnad i barncancer


Text: Ulrica Segersten