Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Dramatisk utveckling för tandhälsan

Tjej som ler mot kameran
Dramatiskt förbättrad tandhälsa kommer att få positiv effekt för framtidens äldre

Den allmänna tandhälsan har förbättrats kraftigt på kort tid, visar en Jönköpingsstudie.

En studie av tandhälsan i Jönköping över 40 år, ger en bild av hur den svenska tandhälsan har förbättrats kraftigt på kort tid. 1973 hade 37 personer helprotes i en käke. 2013 hade bara 5 personer sådan tandprotes. 1973 var 63 personer helt tandlösa och hade helprotes i båda käkarna. 2013 var antalet noll.

Helprotes båda käkarna – total tandlöshet:

  • 1973: 63 personer
  • 2013: 0 personer

Helprotes i en käke:

  •  1973: 37 personer
  • 2013: 5 personer

Källa: Oral health of individuals aged 3–80 years in Jönköping, Sweden, during 40 years (1973–2013).


Läs mer: Friskare äldre. Är vi beredda?


4 miljarder kronor om året

kostar urininkontinens vården och är ofta orsaken till att äldre måste flytta hemifrån.


Kort om

Äldre blir allt friskare, men hur ska vården finansieras om 20 år när Sverige enligt prognoserna kan ha dubbelt så många – om än rekordfriska – 85-åringar som i dag?


Text: Sofia Hillborg  Foto: iStockphoto