Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Rankinglistor för hälsoproblem – ledande riskfaktorer

7 december, 2016

Hälsoproblemen som orsakar mest förtida död, 2015: Ischemisk hjärtsjukdom Cerebrovaskulära sjukdomar (Stroke, hjärtinfarkt, hjärnblödning) Lungcancer Alzheimers sjukdom Självskada Tjock- och ändtarmscancer KOL Bröstcancer Prostatacancer Nedre luftvägsinfektion Rankningslista över de tio främsta riskfaktorerna kombinerat för förtida […]

Är e-cigaretter ett alternativ?

23 september, 2016

Förmodligen är e-cigaretter inte lika farliga som vanliga cigaretter. Men det finns ännu för få vetenskapliga studier. Därför är de långsiktiga riskerna inte kartlagda. Och som rökavvänjning fungerar inte e-cigaretter bättre än de traditionella metoderna. […]

Global hälsa: Vågar Sverige slåss mot tobaksindustrin?

28 juni, 2016

Hälsa och levnadsvanor är gränsöverskridande ”Sverige skulle kunna skapa radikala pilotprojekt för andra länder att ta efter”, säger Tobias Alfvén, barnläkare, forskare och ord­förande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. När det gäller hälsa […]