Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Anna Eksell: ”Jag är inte min epilepsi”

7 december, 2016

Anna Eksell, 37, har haft epilepsi sedan hon var 6 år. Sjukdomen har präglat hennes liv sedan dess, men hon har bestämt sig för att ändå leva ett så normalt liv som möjligt. Det här […]

Psykisk ohälsa i Sverige

11 oktober, 2016

Andel sjukfall i psykiska diagnoser (%) • Västra Götaland 43% • Dalarna 41% • Jönköping 41% • Halland 40%• Kronoberg 40% • Skåne 40% • Värmland 40% • Örebro 40% • Kalmar 39% • Stockholm […]

Pia Dellson om utmattningssyndrom

11 oktober, 2016

Min hjärna och jag Det konstigaste och intressantaste med mitt utmattningssyndrom var upptäckten att jag själv och min hjärna inte är ekvivalenter. Det trodde jag alltid tidigare, men det visade sig vara en illusion. Vi […]

Sjukfrånvaro för psykisk ohälsa ökar

10 oktober, 2016

Psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren, och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det som ökar allra mest är stressrelaterad ohälsa. Efter en lång sjukskrivning är det ofta svårt att komma […]

Sjukskrivningarna ökar

23 september, 2016

De faktorer som främst kopplats till psykiskt välbefinnande bland medarbetare är ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande och bemyndigande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och […]

Arbetsliv – utmattningssyndrom ökar igen

28 juni, 2016

Duktigsyndromet Sjukskrivningar för utmattningssyndrom ökar lavinartat – igen. Ingen kan riktigt förklara varför. Men fortfarande gäller devisen: det är svårt att bota, lättare att förebygga. Det var Marie Åsberg , professor emerita i psykiatri vid KI, […]