Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Antal fall av gonorré på rekordnivåer

15 mars, 2017

Många sjukdomar som för bara några generationer sedan innebar en dödsdom, kan i dag behandlas och botas. Det är naturligtvis fantastiskt. Men kan en allt större tilltro till den medicinska vetenskapen leda till att vi […]

Vad dör vi av? ”Folkhälsodoktor behövs”

28 juni, 2016

Bortglömd maktfaktor De främsta riskfaktorerna globalt för tidig död i åldersgruppen 15–19 år för män & kvinnor. 2013, killar, topp 10 1. Alkohol  (1, 1990: –4%) 2. Oskyddat sex (14, 1990: +1580%) 3. Osäkert vatten […]