Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Alkoholen och samhället

23 september, 2016

Alkoholen är det enda toxinet som påverkar kroppens alla organ, men inte bara hos den som dricker. I forskningsrapporten Alkoholen och samhället från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet, lyfter en internationell forskargrupp hur alkoholen kan drabba […]

Hur många glas är riskkonsumtion?

23 september, 2016

En miljon svenskar har ett riskbruk, skadligt bruk eller är beroende av alkohol. Det är drygt var sjätte svensk. Av dem har ungefär 50 000 kontakt med vården. Överläkare Karin Hyland, Mottagningen för alkohol och hälsa […]