Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Rankinglistor för hälsoproblem – ledande riskfaktorer

7 december, 2016

Hälsoproblemen som orsakar mest förtida död, 2015: Ischemisk hjärtsjukdom Cerebrovaskulära sjukdomar (Stroke, hjärtinfarkt, hjärnblödning) Lungcancer Alzheimers sjukdom Självskada Tjock- och ändtarmscancer KOL Bröstcancer Prostatacancer Nedre luftvägsinfektion Rankningslista över de tio främsta riskfaktorerna kombinerat för förtida […]

Vad dör vi av? ”Folkhälsodoktor behövs”

28 juni, 2016

Bortglömd maktfaktor De främsta riskfaktorerna globalt för tidig död i åldersgruppen 15–19 år för män & kvinnor. 2013, killar, topp 10 1. Alkohol  (1, 1990: –4%) 2. Oskyddat sex (14, 1990: +1580%) 3. Osäkert vatten […]