Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Niklas Ekdal: ”Livet är en fantastisk gåva”

12 oktober, 2016

I ett dammigt källarförråd sväljer Niklas Ekdal tablett efter tablett. Hans djupa depression har slutligen suddat ut livets alla möjligheter. Han vill fly. Sova. Dö. Nu, nästan fyra år senare, berättar han sin historia för […]

Stefan Lindgren om psykisk ohälsa

12 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och en vanlig anledning till besök i sjukvården. Särskilt oroväckande är situationen för barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget om ungas psykiska hälsa fortfarande bristfälligt. Detta […]

När blir livskris psykisk sjukdom?

11 oktober, 2016

Det är oundvikligt att gå genom livet utan motgångar. Men när övergår livskrisen i psykisk ohälsa? Och när behöver man träffa en psykiater? Mikael Landén, professor i psykiatri, förklarar. Vad som orsakar en livskris för […]

Möte med psykiskt sjuka

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är lika vanlig som en förkylning, vi har det alla i vår närhet. 20–25 procent av svenska befolkningen söker hjälp för psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det betyder också att det […]

Kreativ och psykiskt bräcklig

11 oktober, 2016

Kreativitet och psykisk bräcklighet – hur kan framtidens samhälle ta vara på unika individer med särskild begåvning? Winston Churchills svarta hund och Ingmar Bergmans demoner. Exemplen är många på exceptionellt begåvade människor med olika grader […]