Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

När hjärnan belönar skadligt beteende

15 mars, 2017

Hjärnforskningen har de senaste 20 åren utvecklats i en svindlande hastighet. Inte minst vet vi mycket mer i dag om hjärnans belöningssystem. Men att stå emot när hjärnan belönar skadligt beteende är en lika stor utmaning i […]

Stefan Lindgren om psykisk ohälsa

12 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och en vanlig anledning till besök i sjukvården. Särskilt oroväckande är situationen för barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget om ungas psykiska hälsa fortfarande bristfälligt. Detta […]

Mind: ”Att nå männen är en genusfråga”

12 oktober, 2016

Hallå där, Carl von Essen, generalsekreterare för den ideella organisationen Mind, vad kan ni göra för att stärka den psykiska hälsan i samhället? – Vi arbetar med tre ben, kunskapsspridning, opinionsbildning och stöd. Stödverksamheten med den […]

När blir livskris psykisk sjukdom?

11 oktober, 2016

Det är oundvikligt att gå genom livet utan motgångar. Men när övergår livskrisen i psykisk ohälsa? Och när behöver man träffa en psykiater? Mikael Landén, professor i psykiatri, förklarar. Vad som orsakar en livskris för […]

Möte med psykiskt sjuka

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är lika vanlig som en förkylning, vi har det alla i vår närhet. 20–25 procent av svenska befolkningen söker hjälp för psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det betyder också att det […]

Vad ska jag göra som närstående?

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är lika vanligt som en förkylning, vi har det alla i vår närhet. 20–25 procent av svenska befolkningen söker hjälp för psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det betyder att det finns […]

Psykisk ohälsa i Sverige

11 oktober, 2016

Andel sjukfall i psykiska diagnoser (%) • Västra Götaland 43% • Dalarna 41% • Jönköping 41% • Halland 40%• Kronoberg 40% • Skåne 40% • Värmland 40% • Örebro 40% • Kalmar 39% • Stockholm […]

Gala för psykisk hälsa

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är ett stort globalt problem som fortfarande negligeras till stora delar, menar Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för Global hälsa. – I Agenda 2030 finns delmål om att förebygga psykisk hälsa. […]

1 2