Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Tolv sätt att förebygga cancer

23 september, 2016

The European Code of Cancer, WHO ➤ Rök inte. Använd inte tobak i någon form. ➤ Ha ett rökfritt hem. Följ och uppmuntra rökförbud på din arbetsplats. ➤ Vidta åtgärder för hälsosam kroppsvikt. ➤ Var […]

Vägen framåt: Hur blir vi mer rädda om hjärtat?

28 juni, 2016

Hjärtat och paradoxen Vi har aldrig vetat så mycket om betydelsen av levnadsvanor för vår hälsa. Ändå tycks vi förstå allt mindre. – Det är verkligen en paradox. På 80-talet gick åtta av tio hjärt-kärlpatienter […]

1 2