Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Dramatisk utveckling för tandhälsan

15 mars, 2017

Den allmänna tandhälsan har förbättrats kraftigt på kort tid, visar en Jönköpingsstudie. En studie av tandhälsan i Jönköping över 40 år, ger en bild av hur den svenska tandhälsan har förbättrats kraftigt på kort tid. […]

Problem med tänderna – en folksjukdom

7 december, 2016

Forskningen visar allt mer munnens påverkan på resten av kroppen. Så varför behandlas den så ojämlikt? Världens vanligaste sjukdomar, förutom infektionssjukdomar, finns i munnen. Senare års forskning har visat munnens påverkan på resten av kroppen. […]