Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Beroende av Facebook?

15 mars, 2017

Att försöka plugga samtidigt som man gör något annat, exempelvis tittar på tv, är ingen vidare idé. Russ Podark, en hjärnforskare vid Stanford, upptäckte att information som man försöker ta till sig samtidigt som man […]