Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Kort om … MS

15 mars, 2017

Fakta Multipel skleros, MS, är en neurologisk, autoimmun sjukdom, där immunsystemet attackerar hjärnan och ryggmärgen, med funktionsstörningar som följd. Kort om … Drygt hundra MS-sjuka har framgångsrikt behandlats med blodstamcellstransplantation i Sverige. Två tredjedelar har blivit stabila […]