Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Debatt: Vi måste minska hälsoklyftorna

7 december, 2016

Har vi inte en moralisk skyldighet att motverka de sociala skillnader i hälsa som finns om vi har kunskaper om vad som behöver göras för att överbrygga hälsoklyftorna? Paradoxen i vår tid är att sjukvårdens […]

Västerbottens Hälsoundersökningar

26 september, 2016

Hallå där … … Carina Gustafsson, Sjuksköterska och hälsoutvecklare för Västerbottens Hälsoundersökningar, VHU 31½. Är hälsoundersökningarna något som folk känner till? – Ja, det är något som folk känner till och förväntar sig. I ett […]

Äldre: Levnadsvanor kan förebygga demens

28 juni, 2016

Spännande resultat i stor finsk-svensk studie ”Att få ha huvudet i behåll”, önskar vi när vi åldras. Demens har tidigare setts som något vi inte kan påverka. Men FINGER-studien visar att vi själva kan göra […]

Forskning: Världens största hälsoundersökning

28 juni, 2016

Samtal gör skillnad Kan man bevisa att riktade hälsosamtal kan påverka folkhälsan? ”Ja, absolut ”, säger Margareta Norberg, adjungerad lektor, distriktsläkare och medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar. Det finns en mängd studier som påvisar evidens […]