Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Tonårsliv med assistans

7 december, 2016

På hästryggen rör sig Annie Carnbring lika obehindrat framåt som alla andra. Det gäller bara att ta sig dit först. Men det går oftast väldigt bra, tack vare en passionerad envishet. Och förstående personliga assistenter. […]

Expertsvar: Hets mot personlig assistans

7 december, 2016

Hallå där … Thomas Jansson, ordförande FUB. Vad betyder indragen eller minskad assistansersättning för barn och unga med utvecklingsstörning? – Vi får en inlåsningseffekt med dubbla lås. Barnen isoleras och föräldrarna får inget eget liv. Effekten […]

Fungerande assistans ger ekonomiska samhällsvinster

7 december, 2016

För Maria Persdotter är ett barn i första hand ett barn. Oavsett funktionsförmåga. Och de svårigheter som barn med funktionsnedsättning möter, måste kompenseras av samhället. Det anser både hon och FN. FN:s barnkonvention understryker att […]