Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Debatt: Vi måste minska hälsoklyftorna

7 december, 2016

Har vi inte en moralisk skyldighet att motverka de sociala skillnader i hälsa som finns om vi har kunskaper om vad som behöver göras för att överbrygga hälsoklyftorna? Paradoxen i vår tid är att sjukvårdens […]

Levnadsvaneprojektet 2016 – Svenska Läkaresällskapets roll

7 december, 2016

Svenska Läkaresällskapet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att lyfta fram läkares vetenskapligt grundade arbete för hälsosamma levnads­vanor. Projektet består av följande insatser: Stark för kirurgi – stark för livet. Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa. Fysisk […]

Gör skolan och arbetslivet oss sjuka?

7 december, 2016

Vad kan vi själva göra för att undvika farlig stress, psykisk ohälsa och fysiska skador på en rad viktiga organ i kroppen? Peter Friberg forskar på dagens unga för att finna framtidens svar. Rökning, riskbruk […]

Ny modell för demensvård från Malmö

7 december, 2016

Antalet människor med demens beräknas tredubblas till år 2050. Lennart Minthon, forskare och tidigare chef vid Minneskliniken i Malmö, insåg redan för 20 år sedan att något radikalt måste göras. När Lennart Minthon blev chef […]

Rankinglistor för hälsoproblem – ledande riskfaktorer

7 december, 2016

Hälsoproblemen som orsakar mest förtida död, 2015: Ischemisk hjärtsjukdom Cerebrovaskulära sjukdomar (Stroke, hjärtinfarkt, hjärnblödning) Lungcancer Alzheimers sjukdom Självskada Tjock- och ändtarmscancer KOL Bröstcancer Prostatacancer Nedre luftvägsinfektion Rankningslista över de tio främsta riskfaktorerna kombinerat för förtida […]

Stefan Lindgren om kroniska sjukdomar

6 december, 2016

Kroniska sjukdomar är hälso- och sjukvårdens största utmaning och måste prioriteras resursmässigt. Hälso- och sjukvården behöver organisatoriskt anpassas till denna huvuduppgift samtidigt som den resurseffektivt och med hög kompetens möter behovet av akutsjukvård. Vården av […]

Röster om levnadsvanor

28 juni, 2016

Vilket ansvar har olika samhällsaktörer för hur våra levnadsvanor ser ut? Vård&Hälsa har frågat till exempel arkitekter, reklamare och matbutik ”Sorry guys … ingen regering, inget företag, organisation eller individ kan ensam förändra hur världen […]