Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Stefan Lindgren om medicinska framsteg

14 mars, 2017

Kunskapsutvecklingen är snabb. Halveringstiden för medicinsk kunskap är kort, för närvarande cirka 5 år. Det publiceras dagligen ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar, från hela världen. Det är en stor och viktig uppgift för forskare […]

Stefan Lindgren om kroniska sjukdomar

6 december, 2016

Kroniska sjukdomar är hälso- och sjukvårdens största utmaning och måste prioriteras resursmässigt. Hälso- och sjukvården behöver organisatoriskt anpassas till denna huvuduppgift samtidigt som den resurseffektivt och med hög kompetens möter behovet av akutsjukvård. Vården av […]

Stefan Lindgren om psykisk ohälsa

12 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och en vanlig anledning till besök i sjukvården. Särskilt oroväckande är situationen för barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget om ungas psykiska hälsa fortfarande bristfälligt. Detta […]

Stefan Lindgren: Levnadsvanor viktiga för hälsan

28 juni, 2016

Hälso- och sjukvården inriktas allt mer på att främja hälsa istället för att endast behandla sjukdomar. 
Ambitionen på samhällsnivå är ”bästa möjliga hälsa för alla”. Då behövs samverkan mellan olika aktörer. Det finns bara en […]