Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Problem med tänderna – en folksjukdom

7 december, 2016

Forskningen visar allt mer munnens påverkan på resten av kroppen. Så varför behandlas den så ojämlikt? Världens vanligaste sjukdomar, förutom infektionssjukdomar, finns i munnen. Senare års forskning har visat munnens påverkan på resten av kroppen. […]