Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Beroende av Facebook?

15 mars, 2017

Att försöka plugga samtidigt som man gör något annat, exempelvis tittar på tv, är ingen vidare idé. Russ Podark, en hjärnforskare vid Stanford, upptäckte att information som man försöker ta till sig samtidigt som man […]

När hjärnan belönar skadligt beteende

15 mars, 2017

Hjärnforskningen har de senaste 20 åren utvecklats i en svindlande hastighet. Inte minst vet vi mycket mer i dag om hjärnans belöningssystem. Men att stå emot när hjärnan belönar skadligt beteende är en lika stor utmaning i […]

Mer kunskap om hjärnan gör skillnad

15 mars, 2017

Mer gympa – bättre skolresultat Flera studier visar att konditions-träning är bra för arbetsminnet, vilket är en nyckelfaktor för skolprestationer som matematik och läsning. Exempelvis har det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö visat att framför […]

Hjärnmotion

7 december, 2016

Ett rikt socialt liv och problemlösning är viktigt. Då byggs hjärnans reservkapacitet.  62,9 miljarder kronor beräknades den totala samhällskostnaden för demenssjukdomar vara 2012. Enligt en rapport från Socialstyrelsen bor cirka 94000 personer med demenssjukdom i egen lägenhet/villa, medan […]

Anna Eksell: ”Jag är inte min epilepsi”

7 december, 2016

Anna Eksell, 37, har haft epilepsi sedan hon var 6 år. Sjukdomen har präglat hennes liv sedan dess, men hon har bestämt sig för att ändå leva ett så normalt liv som möjligt. Det här […]

Psykologiska behandlingar – fungerar de?

11 oktober, 2016

Hur väl förankrade i vetenskap är de psykologiska behandlingar som vården använder i dag? Clara Gumpert, psykiatriforskare vid Karolinska Institutet och verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning, förklarar. Även om det hänt mycket inom psykiatriforskningen de senaste […]

Kreativ och psykiskt bräcklig

11 oktober, 2016

Kreativitet och psykisk bräcklighet – hur kan framtidens samhälle ta vara på unika individer med särskild begåvning? Winston Churchills svarta hund och Ingmar Bergmans demoner. Exemplen är många på exceptionellt begåvade människor med olika grader […]

Sjukskrivningarna ökar

23 september, 2016

De faktorer som främst kopplats till psykiskt välbefinnande bland medarbetare är ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande och bemyndigande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och […]

Äldre: Levnadsvanor kan förebygga demens

28 juni, 2016

Spännande resultat i stor finsk-svensk studie ”Att få ha huvudet i behåll”, önskar vi när vi åldras. Demens har tidigare setts som något vi inte kan påverka. Men FINGER-studien visar att vi själva kan göra […]