Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Antal fall av gonorré på rekordnivåer

15 mars, 2017

Många sjukdomar som för bara några generationer sedan innebar en dödsdom, kan i dag behandlas och botas. Det är naturligtvis fantastiskt. Men kan en allt större tilltro till den medicinska vetenskapen leda till att vi […]

Numera en kronisk sjukdom: Ett liv med hiv

7 december, 2016

I Europa är genomsnittsåldern för den som får en hiv-diagnos 38 år för män och 34 år för kvinnor. Dessa kommer att leva med sin sjukdom i 30–40 år tack vare effektiva kombinationsbehandlingar. Globalt lever cirka […]

Hiv i siffror

7 december, 2016

13,3 miljoner barn i världen räknas ha förlorat sin ena eller båda föräldrarna på grund av hiv. 17 miljoner människor med hiv hade tillgång till bromsmediciner 2015 73 procent av världens gravida kvinnor som lever med […]