Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

”Forskande läkare behövs”

15 mars, 2017

Ett av Svenska Läkaresällskapets kärnområden är att främja medicinsk forskning. ”Glappet mellan sjukvård och forskning får inte bli för stort”, säger Mats Ulfendahl, ordförande för forskningsdelegationen inom Svenska Läkaresällskapet. – Utan det medicinska perspektivet finns […]

Livets viktigaste samtal

15 mars, 2017

Svenska läkare tillbringar minst tid med sina patienter, i hela Europa. Valdemar Erling, överläkare på Kungälvs sjukhus, menar att systemet inte gynnar samtal mellan patient och läkare. Därför har han gjort om ronden. På Aristoteles […]

Jämlik hälsa: Nationell strategi

6 december, 2016

Regeringen beslutade 2014 om en satsning för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Den presenterades i form av en nationell strategi som ska utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar, […]