Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Mer makt åt kvinnor och vacciner räddar flest liv

15 mars, 2017

Murar eller gränskontroller kommer aldrig någonsin att kunna stoppa epidemier, antibiotikaresistens eller fattigdomens konsekvenser. Hälsoutmaningen är global, oavsett om vi vill det eller inte. Fredagsljud från New York i bakgrunden. Stefan Swartling Peterson är professor […]

Numera en kronisk sjukdom: Ett liv med hiv

7 december, 2016

I Europa är genomsnittsåldern för den som får en hiv-diagnos 38 år för män och 34 år för kvinnor. Dessa kommer att leva med sin sjukdom i 30–40 år tack vare effektiva kombinationsbehandlingar. Globalt lever cirka […]

Hiv i siffror

7 december, 2016

13,3 miljoner barn i världen räknas ha förlorat sin ena eller båda föräldrarna på grund av hiv. 17 miljoner människor med hiv hade tillgång till bromsmediciner 2015 73 procent av världens gravida kvinnor som lever med […]

Gala för psykisk hälsa

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är ett stort globalt problem som fortfarande negligeras till stora delar, menar Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för Global hälsa. – I Agenda 2030 finns delmål om att förebygga psykisk hälsa. […]

Ett Stockholm raderas årligen

11 oktober, 2016

Globalt försvinner 900 000 personer varje år i självmord. 450 miljoner människor påverkas av psykisk ohälsa och en stor del får aldrig den vård de skulle behöva. I fattiga länder är siffran 90 procent. Vikram Patel, […]

Global hälsa: Vågar Sverige slåss mot tobaksindustrin?

28 juni, 2016

Hälsa och levnadsvanor är gränsöverskridande ”Sverige skulle kunna skapa radikala pilotprojekt för andra länder att ta efter”, säger Tobias Alfvén, barnläkare, forskare och ord­förande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. När det gäller hälsa […]