Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Mer kunskap om hjärnan gör skillnad

15 mars, 2017

Mer gympa – bättre skolresultat Flera studier visar att konditions-träning är bra för arbetsminnet, vilket är en nyckelfaktor för skolprestationer som matematik och läsning. Exempelvis har det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö visat att framför […]

Levnadsvaneprojektet 2016 – Svenska Läkaresällskapets roll

7 december, 2016

Svenska Läkaresällskapet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att lyfta fram läkares vetenskapligt grundade arbete för hälsosamma levnads­vanor. Projektet består av följande insatser: Stark för kirurgi – stark för livet. Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa. Fysisk […]

Utmattningssyndrom i arbetslivet

10 oktober, 2016

”Att kropp och själ hänger ihop är självklart för mig, och när det handlar om psykisk ohälsa är sambandet särskilt tydligt”, säger Jill Taube, psykiater, författare och dansinstruktör. Hon har jobbat med patienter med utmattningssyndrom, […]

Västerbottens Hälsoundersökningar

26 september, 2016

Hallå där … … Carina Gustafsson, Sjuksköterska och hälsoutvecklare för Västerbottens Hälsoundersökningar, VHU 31½. Är hälsoundersökningarna något som folk känner till? – Ja, det är något som folk känner till och förväntar sig. I ett […]

Forskning – Hälsa och rörelse 3.0

26 september, 2016

– Forskningen om sambandet mellan hälsa och rörelse är inne i sin tredje fas, säger Carl Johan Sundberg, professor i molekylär arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Under 1960- och 1970-talet studerade forskarna sambandet mellan träning och […]

Kan man träna för mycket?

23 september, 2016

Tränar du väldigt mycket kan effekten av ökad träning utebli. Skaderisken ökar också. Men det är inte huvudproblemet. Två tredjedelar av svenskar i övre medelåldern rör sig för lite. Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Sahlgrenska […]

1 2