Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Utmattningssyndrom i arbetslivet

10 oktober, 2016

”Att kropp och själ hänger ihop är självklart för mig, och när det handlar om psykisk ohälsa är sambandet särskilt tydligt”, säger Jill Taube, psykiater, författare och dansinstruktör. Hon har jobbat med patienter med utmattningssyndrom, […]

Forskning – Hälsa och rörelse 3.0

26 september, 2016

– Forskningen om sambandet mellan hälsa och rörelse är inne i sin tredje fas, säger Carl Johan Sundberg, professor i molekylär arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Under 1960- och 1970-talet studerade forskarna sambandet mellan träning och […]