Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Kriget mot cancer

15 mars, 2017

Många vill höra om forskningsgenombrott, men få är med om ett. I stället handlar forskarens vardag ofta om små kliv framåt, och ibland några steg tillbaka. Men ibland leder de små stegen riktigt, riktigt långt. […]

Pediatrisk forskning fortsätter rädda liv

15 mars, 2017

För 50 år sedan var diagnosen ALL (Akut lymfatisk leukemi) i princip en dödsdom för ett barn. Nu botas de flesta. Klinisk forskning innefattar en mängd utmaningar. Och utmaningarna blir ännu mer komplicerade när det […]

Fler barn överlever cancer

15 mars, 2017

Berättelsen om överlevnad i barncancer är fylld med hopp – och paradoxer. Från att väldigt få barn överlevde leukemi (ALL) på 1960-talet är siffran nu över 90 procent. Nu behövs mer fokus på överlevarna – […]

Tidslinje för barncancer

14 mars, 2017

Cirka 300 barn får varje år en cancerdiagnos. Samma öde drabbar cirka 60 000 vuxna per år. 1970: I snitt 1 av 10 barn överlever en cancerdiagnos. 1980: 10 års relativ överlevnad för cancer hos barn […]

Rankinglistor för hälsoproblem – ledande riskfaktorer

7 december, 2016

Hälsoproblemen som orsakar mest förtida död, 2015: Ischemisk hjärtsjukdom Cerebrovaskulära sjukdomar (Stroke, hjärtinfarkt, hjärnblödning) Lungcancer Alzheimers sjukdom Självskada Tjock- och ändtarmscancer KOL Bröstcancer Prostatacancer Nedre luftvägsinfektion Rankningslista över de tio främsta riskfaktorerna kombinerat för förtida […]

Tolv sätt att förebygga cancer

23 september, 2016

The European Code of Cancer, WHO ➤ Rök inte. Använd inte tobak i någon form. ➤ Ha ett rökfritt hem. Följ och uppmuntra rökförbud på din arbetsplats. ➤ Vidta åtgärder för hälsosam kroppsvikt. ➤ Var […]