Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Max hör bra med sina ”robotöron”

15 mars, 2017

När Max Rosling Rönnlund var knappt ett år insjuknade han i hjärnhinneinflammation, orsakad av pneumokockbakterier. Sjukdomen ledde till att Max förlorade hörseln. Räddningen blev cochleaimplantat. Jag har alltid kallat dem för robotöron, säger Max Rosling […]

Mer kunskap om hjärnan gör skillnad

15 mars, 2017

Mer gympa – bättre skolresultat Flera studier visar att konditions-träning är bra för arbetsminnet, vilket är en nyckelfaktor för skolprestationer som matematik och läsning. Exempelvis har det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö visat att framför […]

Pediatrisk forskning fortsätter rädda liv

15 mars, 2017

För 50 år sedan var diagnosen ALL (Akut lymfatisk leukemi) i princip en dödsdom för ett barn. Nu botas de flesta. Klinisk forskning innefattar en mängd utmaningar. Och utmaningarna blir ännu mer komplicerade när det […]

Fler barn överlever cancer

15 mars, 2017

Berättelsen om överlevnad i barncancer är fylld med hopp – och paradoxer. Från att väldigt få barn överlevde leukemi (ALL) på 1960-talet är siffran nu över 90 procent. Nu behövs mer fokus på överlevarna – […]

Tidslinje för barncancer

14 mars, 2017

Cirka 300 barn får varje år en cancerdiagnos. Samma öde drabbar cirka 60 000 vuxna per år. 1970: I snitt 1 av 10 barn överlever en cancerdiagnos. 1980: 10 års relativ överlevnad för cancer hos barn […]

Tonårsliv med assistans

7 december, 2016

På hästryggen rör sig Annie Carnbring lika obehindrat framåt som alla andra. Det gäller bara att ta sig dit först. Men det går oftast väldigt bra, tack vare en passionerad envishet. Och förstående personliga assistenter. […]

Fungerande assistans ger ekonomiska samhällsvinster

7 december, 2016

För Maria Persdotter är ett barn i första hand ett barn. Oavsett funktionsförmåga. Och de svårigheter som barn med funktionsnedsättning möter, måste kompenseras av samhället. Det anser både hon och FN. FN:s barnkonvention understryker att […]

Baby blues eller förlossningsdepression?

12 oktober, 2016

Hallå där…  Alkistis Skalkidou, docent, överläkare och forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi, Uppsala universitet. Baby blues eller förlossningsdepression? 50–85 procent av nyblivna mödrar upplever en så kallad Baby blues-period […]

1 2