Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Arkitektur viktig för psykisk hälsa

11 oktober, 2016

Du har varit med och utformat den nya slutenvårdsavdelningen på Östra sjukhuset, finns det något som kan kallas läkande arkitektur? – Ja, jag tror att arkitektur kan bidra till återhämtning och tillfrisknande. Också i vanliga fall […]