Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Mamman som förlorade sin tonårsdotter

12 oktober, 2016

Hur överlever man att ens barn dör? Än värre, när barnet har tagit sitt liv. ”När en nära vän till mig förlorade sitt barn ett par år innan Linnéa dog, tänkte jag att det där skulle […]

Möte med psykiskt sjuka

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är lika vanlig som en förkylning, vi har det alla i vår närhet. 20–25 procent av svenska befolkningen söker hjälp för psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det betyder också att det […]

Vad ska jag göra som närstående?

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är lika vanligt som en förkylning, vi har det alla i vår närhet. 20–25 procent av svenska befolkningen söker hjälp för psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det betyder att det finns […]

De närstående berättar

11 oktober, 2016

Ullakarin Nybergs forskargrupp vid Karolinska Institutet har gjort en nationell studie på 700 föräldrar som mist sina barn i suicid. Det är en hårt drabbad grupp. Många har inte fått någon hjälp alls, trots svåra […]

Alkoholen och samhället

23 september, 2016

Alkoholen är det enda toxinet som påverkar kroppens alla organ, men inte bara hos den som dricker. I forskningsrapporten Alkoholen och samhället från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet, lyfter en internationell forskargrupp hur alkoholen kan drabba […]