Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Friskare äldre. Är vi beredda?

15 mars, 2017

70 är det nya 50. Snabba medicinska framsteg har inneburit stora förändringar för äldres hälsa. Men hänger samhället med i förändringen? Och är vården redo för Springsteen-fansen och de tatuerade änkorna? Dagens 70-åringar är oerhört […]

Dramatisk utveckling för tandhälsan

15 mars, 2017

Den allmänna tandhälsan har förbättrats kraftigt på kort tid, visar en Jönköpingsstudie. En studie av tandhälsan i Jönköping över 40 år, ger en bild av hur den svenska tandhälsan har förbättrats kraftigt på kort tid. […]

Hjärnmotion

7 december, 2016

Ett rikt socialt liv och problemlösning är viktigt. Då byggs hjärnans reservkapacitet.  62,9 miljarder kronor beräknades den totala samhällskostnaden för demenssjukdomar vara 2012. Enligt en rapport från Socialstyrelsen bor cirka 94000 personer med demenssjukdom i egen lägenhet/villa, medan […]

Ny modell för demensvård från Malmö

7 december, 2016

Antalet människor med demens beräknas tredubblas till år 2050. Lennart Minthon, forskare och tidigare chef vid Minneskliniken i Malmö, insåg redan för 20 år sedan att något radikalt måste göras. När Lennart Minthon blev chef […]

Depression bland äldre

11 oktober, 2016

”Depression är ett mycket snabbt ökande hälsoproblem bland äldre. Det har många orsaker och kräver många olika åtgärder”, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Data i Sverige som tagits fram […]

Professor Yngve Gustafson:

11 oktober, 2016

Det här kan du göra för äldre deprimerade: Social gemenskap. Om en närstående klagar över ensamhet är det ett mycket vanligt symtom på depression. Att delta i en dagverksamhet, dricka kaffe med grannen och ofta […]

Patientperspektiv: Samtal i fokus

28 juni, 2016

Expert möter expert Maja-Lisa Tysk, 79 år, skojar med sin läkare på Svärdsjö vårdcentral i Dalarna. ”Det finns ingen distans mellan oss.” ”Jag kan medicin och Maja-Lisa är expert på sitt liv”, säger allmänläkare Mats […]

Äldre: Levnadsvanor kan förebygga demens

28 juni, 2016

Spännande resultat i stor finsk-svensk studie ”Att få ha huvudet i behåll”, önskar vi när vi åldras. Demens har tidigare setts som något vi inte kan påverka. Men FINGER-studien visar att vi själva kan göra […]