Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Tack till

telia


Världen är uppkopplad och vi med den. 
På Telia Healthcare arbetar vi med att minska avståndet mellan individ och vårdgivare. Vi utvecklar och implementerar digitala verktyg som hjälper dig som vårdgivare att minska kostnader, förbättra kvalitén och erbjuda effektivare vård och öka livsglädjen.

Mer vård för pengarna. Befolkningsstrukturen i Sverige och världen förändras. Med hjälp av rätt teknik och modern e-hälsa går det att öka primärvårdens räckvidd och samtidigt förbättra vårdkvalitén. Digitala lösningar, som Hälsoboxen från Telia, hjälper till att nå fler brukare än någonsin utan att öka kostnaderna.

Rätt teknik och rätt vård. Statistiska Centralbyrån har gjort prognosen att år 2050 kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år gamla. Detta ställer högre krav på vård och omsorg. Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har Telia Healthcare genomfört ett antal kundprojekt för att möta framtidens vårdbehov. www.telia.se


carl-bennet_3Carl Bennet AB grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge AB (medicinteknik), Lifco AB (dental och industriprodukter) samt Elanders AB (supply chain management och print& packaging). Koncernen har i dag 26 000 anställda i 45 länder. www.carlbennetab.se 


MSD logga

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Sedan flera år står MSD för en fjärdedel av alla patienter i företagsdrivna kliniska studier i Sverige och globalt investerar vi årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Vi vill vara lika aktiva i vår strävan att de produkter som är resultatet av vår forskning också kommer till praktisk användning – till rätt patienter i rätt tid. I Sverige har vi närmare 140 medarbetare och vårt kontor i Stockholm Life i Hagastaden.

Som globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över (i USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co., Inc.). Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel, huvudkontor i Kenilworth, NJ, USA, och representerat i mer än 140 länder. www.msd.se


www.pfizer.se

 

 


astrazeneca

På AstraZeneca tror vi på forskningens möjligheter att förändra behandlingen av allvarliga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes, KOL och astma.

Vi är ett av mycket få renodlade bioläkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt och utveckling till tillverkning, marknadsföring och distribution. AstraZeneca bedriver verksamhet i mer än 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag. På våra anläggningar i Göteborg och Södertälje bedriver vi forskning och utveckling, produktion och marknadsföring. www.astrazeneca.senovartis
Vi finner nya vägar att förbättra och förlänga liv. Novartis arbetar för att skapa mervärde för patienter och våra samarbetspartners inom sjukvården. Vi vill påverka människors liv och hälsa i en positiv riktning genom att upptäcka, utveckla och marknadsföra innovativa produkter som förbättrar människors livskvalitet, över hela världen.

Novartis arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare kan utvecklas och där kreativitet uppmuntras. Vi har höga etiska krav och engagerar oss i vår omvärld och det samhälle där vi verkar. Vi arbetar inom ett flertal områden, såsom Innovativa läkemedel, ögonvård och kostnadseffektiva generiska läkemedel. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden.

Nettoförsäljningen för Novartisgruppen uppgick 2015 till 49,4 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 8,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 180 länder med sammanlagt omkring 118 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se