Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Stefan Lindgren: Levnadsvanor viktiga för hälsan

Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan LindgrenHälso- och sjukvården inriktas allt mer på att främja hälsa istället för att endast behandla sjukdomar. 
Ambitionen på samhällsnivå är ”bästa möjliga hälsa för alla”. Då behövs samverkan mellan olika aktörer. Det finns bara en hälsa och den är beroende av många faktorer; klimat, miljö, rent vatten, föda, samhällsbyggnaden, ekonomi, yrkesliv, sociala nätverk, psykiska, medicinska med flera. Inte bara i ett nationellt utan allt mer i ett globalt perspektiv.

För att nå framgång behöver hälso- och sjukvården bland annat bidra med sin kunskap till utvecklingen av ett hälsofrämjande samhälle. Men också med ett perspektiv inriktat på möjligheter till hälsa och god livskvalitet även hos dem som har en eller flera kroniska sjukdomar.

Våra levnadsvanor har stor betydelse för hälsan, både för att förhindra uppkomst av sjukdom och för att förbättra förutsättningarna för hälsa hos dem som är långvarigt sjuka. Därför är det angeläget att öka kunskapen hos alla om hur man kan påverka sina levnadsvanor i en hälsofrämjande riktning. Det är en central uppgift för Svenska Läkaresällskapet att bidra till ett hälsofrämjande samhälle. 
Magasinet Vård och Hälsa är ett 
viktigt verktyg i det arbetet!

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet


Läs Stefan Lindgrens tidigare ledare