Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Stefan Lindgren om medicinska framsteg

Stefan Lindgren om medicinska framsteg
Stefan Lindgren, ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Kunskapsutvecklingen är snabb.

Halveringstiden för medicinsk kunskap är kort, för närvarande cirka 5 år. Det publiceras dagligen ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar, från hela världen. Det är en stor och viktig uppgift för forskare från universitet och högskolor och för vårdpersonal av olika kategorier att kritiskt förhålla sig till all denna information. Vad representerar verkliga medicinska framsteg och vad har mera karaktären av upprepning eller är till och med missledande? Allmänheten måste kunna lita på att den granskningen fungerar. Genom ett aktivt påverkansarbete bidrar Svenska Läkaresällskapet i det arbetet.

I en välfungerande hälso- och sjukvård måste kunskapsutveckling, förbättringsarbete och utbildning – egen och andras – vara en integrerad och naturlig del av den dagliga verksamheten. Nya dokumenterat effektiva metoder ska lyftas in och icke fungerande lyftas ut.

Viktigt att belysa allt det positiva

I den ström av rapporter om problem och kriser inom hälso- och sjukvården som stundtals dominerar är det viktigt att belysa även allt det positiva som sker. Tillit byggs i kontakterna mellan patienter och engagerade medarbetare inom hälso- och sjukvården. Samtidigt leder ett idogt forskningsarbete över hela världen fortlöpande till medicinska framsteg som skapar förutsättningar för bättre vård och behandlingsresultat för stora patientgrupper. Svenska Läkaresällskapet medverkar till ökad klinisk forskning genom debatt och sakkunskap samt genom att stödja medicinsk forskning i form av forskningsanslag och resebidrag.


Läs Stefan Lindgrens tidigare ledare


Foto: Samuel Unéus