Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Sjukskrivningarna ökar

De faktorer som främst kopplats till psykiskt välbefinnande bland medarbetare är ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande och bemyndigande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och anställningstrygghet.


utmattningssyndromAkut stressreaktion

• Den vanligaste diagnosen av alla sjukdomsfall i Sverige är akut stressreaktion, som ökat med 73 procent de senaste två åren.
• Statistik från Försäkringskassan visar också att kvinnor i 30-års åldern är de som drabbas mest.


Sjukskrivning för psykisk ohälsa ökar

Av personer med sjukersättning eller sjukpenning uppger 45 procent av kvinnorna och 43 procent av männen att de har nedsatt psykiskt välbefinnande.

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa

Siffror från Försäkringskassan visar att mellan 2010 och 2015 ökade antalet startade sjukfall med psykiatriska diagnoser med 57 000 eller 59 procent och är sedan 2014 den vanligaste diagnosen.

Källa: Försäkringskassan


Utmattningssyndrom

• Medelåldern på de som insjuknar i utmattningssyndrom är 43 år. De är ofta högutbildade eller ambitiösa.
• Den genomsnittliga sjukskrivningstiden är två år.
• 20–25 procent av de som finns på arbetsplatserna i dag riskerar att sjukskrivas för utmattningssyndrom.

Källa: Institutet för stressmedicin i Göteborg, har behandlat patienter med uttalat utmattningssyndrom i flera år och har samlat data från över 500 patienter för att identifiera de personer som riskerar att bli långvarigt sjuka och ge dem rätt behandling för en tidig och varaktig återgång i arbete.

”Att hjärnan är anpassningsbar, flexibel och inte gör ont vid över-belastning gör att vi kan pressa den till max innan vi plötsligt – och till synes utan förvarning – går över gränsen.”
Emma Holmgren, författare till boken Våga vara rädd: En bok om utmattningssyndrom


Checklista för chefer

Sedan i våras (31 mars 2016) börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter att gälla. Det innebär ett ökat arbetsmiljöansvar för chefer, bland med syfte att garantera en rimlig arbetsbelastning, hälsosamma arbetstider och rutiner kring kränkning. Tidningen Chef har gjort en sammanfattande checklista:

• Anpassa resurserna till kraven i arbetet – eller vice versa
• Klargör arbetets innehåll
• Identifiera psykiska påfrestningar
• Bedöm risker kopplade till arbetstid, till exempel vad finns för återhämtningsmöjligheter.
• Förebygg kränkande särbehandling
• Komplettera arbetsmiljöpolicyn med mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.
• Se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Detta är arbetsgivarens ansvar.

Källa: www.chef.se


Läs mer om:

Arbetsliv – utmattningssyndrom ökar igen