Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Sjukfrånvaro för psykisk ohälsa ökar

Psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren, och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det som ökar allra mest är stressrelaterad ohälsa.

Efter en lång sjukskrivning är det ofta svårt att komma tillbaka till arbetet.

– Vi måste möta problemen som skapar ohälsan, och se hur vi överhuvudtaget kan undvika att komma in i sjukskrivning. Risken med sjukskrivning är den passiva behandlingen. Det borde gå att både arbeta och få behandling samtidigt, säger Peje Bengtsson, analytiker vid Försäkringskassan.

I våras kraftsamlade regeringen och Försäkringskassan för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Att återvända till arbetet efter en lång sjukskrivning är en process där man nu strävar efter att olika aktörer samverkar: den sjukskrivna, arbetsgivaren, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt
Arbetsförmedlingen.

Ökningen för sjukfall med psykisk ohälsa, 2010–2015

Psykisk ohälsa

Antalet sjukfall med psykisk ohälsa ökade från 82 000 år 2010 till 139 000 år 2015. Bland kvinnor var ökningen under dessa år från 58 000 till 99 000, vilket motsvarar en ökning med 71 procent. Ökningen för männen var också stor, 63 procent.

Källa: Försäkringskassan


Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är inte helt lätt att definiera. Begreppet kan betyda allt som har med den själsliga hälsan att göra, från depressioner och utmattningssyndrom, ångest och sömnstörningar till svåra psykiatriska sjukdomar.


 Läs mer: Psykisk ohälsa i Sverige