Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Scouterna: ”Det är viktigt med trygga och stabila vuxna förebilder”

Scouterna har 65 700 medlemmar i Sverige och varje vecka deltar tiotusentals barn och ungdomar i Scouternas verksamhet. Under en treårsperiod hoppas Scouterna nå 15 000 barn och unga mellan 7 och 14 år med programmet Free Being Me, som ska stärka ungas kroppsliga självförtroende och självkänsla.

– Många unga idag är missnöjda med sitt utseende. De hetsäter och svälter sig och är inte trygga i sin kropp. Vi vill börja prata om de här frågorna, om att vi duger precis som vi är och diskutera om skönhetsidealen är rimliga, säger Elisabeth Danefjäll, programansvarig på Scouterna.

Barn med särskilda behov, som autismspektrumdiagnoser, kan uppleva att de inte alltid är välkomna till alla fritidsaktiviteter. Men till Scouterna är alla välkomna. För många ungdomar som inte har det så bra hemma eller i skolan kan också scouternas verksamhet fungera som en fast punkt i tillvaron.

– Det är viktigt för unga att ha en bra relation till en annan vuxen än sin förälder. Många barn tar ansvar för sina föräldrar; om föräldrarna mår dåligt vill de inte tynga dem med sina egna problem. Men många ser scoutledaren som en trygg och stabil vuxen som man kan prata med.

Text: Sofia Hillborg