Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Sagt om kroniska sjukdomar

Kvinna i rullstol på Centralstationen i Göteborg

Gunilla Wallengren, Paraidrottare

”Innan hamnade artiklar om tävlande på sin höjd på tidningarnas kultursidor.”

Under Gunilla Wallengrens drygt 30 år som idrottare och rullstolsburen har mycket hänt. Rullstolarna har blivit bättre och framför allt har attityderna förändrats, säger hon.

– Tillgängligheten i samhället har blivit betydligt bättre, även om det fortfarande finns förbättringspotential som andra än funktionshindrade skulle ha nytta av.

I början av Gunillas karriär som elit-idrottare krävdes intyg från läkare inför flygresor som garanterade att hon inte var ”ett anstötande objekt och inte luktade illa”. Detta var alltså 1995! Samma år som hon deltog i VM i Göteborg i ett uppvisningslopp och fick skriva autografer för första gången. Efter OS i Peking och Rio har även den journalistiska bevakningen av Paralympics uppgraderats.

– Innan hamnade artiklar om de tävlande på sin höjd på tidningarnas kultursidor, medan vi numera behandlas som de elitidrottare vi är, säger Gunilla Wallengren, som för inte allt för länge sedan flög hem från Paralympics i Rio – utan läkarintyg. Foto: Samuel Unéus


Möter du autism i din vardag?

Pojke håller för öronenDet är inte alltid så att en person som beter sig oväntat vill jävlas med dig. Det kan finnas bakomliggande orsaker till beteendet. Ungefär 1 procent av befolkningen i Sverige har autism. Men många som börjar arbeta i skola, som boendestödjare eller personliga assistenter, saknar ofta kunskap om autism. Tack vare en kostnadsfri webbkurs kan deltagare gå en introduktionskurs om autism.

– Naturligtvis kan den som själv har någon form av autism eller är närstående också gå kursen, säger Mats Jansson, ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet, som tog initiativ till webbutbildningen för drygt ett år sedan.
Läs mer på: www.e-autism.se


Bristande stöd för elever med autism

En medlemsenkät från Autism- och Aspbergerförbundet 2016 visar på stora brister i skolan för elever med autism.

51 procent av elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan. Ungefär lika många elever, 49 procent, saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik.


”Unga mPeter Jihde på svart bakgrundänniskor med diabetes ska sluta känna skuld och skam.”

Det kämpar programledaren Peter Jihde, själv diabetiker, för. En livsuppgift till är att verka för att det tas fram en kvalificerad studie på hur diabetiker ska äta. Han driver även Instagramkontot Jihdesdiabetes med över 30 000 följare och har precis kommit ut med boken Jihdes diabetes (Förlag Volante). Foto: Olle Nordell


Ordens makt

Rörelsehindrad och handikappad är föråldrade ord för att beskriva nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nu talar vi i stället om funktionsnedsättning. Funktionshinder är något som uppstår först i mötet med omgivningen.


 1,3 miljoner svenskar lider av migrän

Migrän är ett handikapp för 1,3 miljoner svenskar och påverkar i allra högsta grad arbetsliv och skola för dessa. För den med återkommande korttidssjukfrånvaro finns högriskskydd. En person med migrän kan efter läkarutlåtande slippa karens-dagar samtidigt som arbetsgivaren slipper betala sjuklön.


thekid”Vi ser tydligt att en människas sociala position i samhället i hög grad påverkar hans eller hennes hälsa. Därför är det så viktigt att vi ger varje barn den bästa starten i livet.”

Professor Michael Marmot


Text: Ulrica Segersten