Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Psykisk ohälsa i Sverige

Karta över Sverige – psykisk ohälsa

Andel sjukfall i psykiska diagnoser (%)

• Västra Götaland 43%
• Dalarna 41%
• Jönköping 41%
• Halland 40%
• Kronoberg 40%
• Skåne 40%
• Värmland 40%
• Örebro 40%
• Kalmar 39%
• Stockholm 39%
• Södermanland 38%
• Västernorrland 38%
• Västmanland 38%
• Blekinge 37%
• Gotland 37%
• Gävleborg 37%
• Västerbotten 37%
• Uppsala 36%
• Jämtland 35%
• Norrbotten 34%
• Östergötland 34%


Vad sjukskrivning kostar:

En uträkning från Riksförbundet Hjärnkoll visar att en sjukskrivning till följd av stress kostar arbetsgivaren minst 150  000 kronor. En längre frånvaro från jobbet till följd av exempelvis utmattningsdepression kan kosta arbetsgivaren minst 500 000 kronor.


Läs mer: Den stora utmaningen
Läs mer: Fysisk aktivitet kan läka själen