Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Fungerande assistans ger ekonomiska samhällsvinster

Rullstolsbunden flicka med basketbollFör Maria Persdotter är ett barn i första hand ett barn. Oavsett funktionsförmåga. Och de svårigheter som barn med funktionsnedsättning möter, måste kompenseras av samhället. Det anser både hon och FN.

FN:s barnkonvention understryker att barn med funktionsnedsättning har rätt till att delta i samhället på samma villkor som alla andra barn. Hur ser det ut i Sverige i dag?

– Det är förstås en mycket komplex fråga, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Att skapa verklig delaktighet och samtidigt ha ett bra vuxenansvar, är inte enkelt med något barn. Och för barn med funktionsnedsättningar är utmaningen ännu större, eftersom de ofta är mer beroende av hjälp från någon annan att fysiskt förflytta sig, att kommunicera eller något annat.

Bättre tillgänglighet i offentliga miljöer

Maria har själv en 21-årig dotter som sitter i rullstol. Det har hänt mycket positivt kring den fysiska tillgängligheten och anpassningen i offentliga miljöer sedan flickan var liten.

– Man behöver inte längre ringa varje gång man ska någonstans för att kolla om det går att ens komma in med en rullstol.


Läs mer: Tonårsliv med assistans


Men för många barn finns det flera moment att ta sig genom först, innan man överhuvudtaget kan leka på den anpassade lekplatsen eller besöka det välgenomtänkta museet. Moment som att tvätta sig, klä på sig och att äta till exempel. Självklarheter för de flesta, omöjligheter för andra.

Speciell betydelse för barn

– Det är därför som personlig assistans är en oförliknelig frihet. LSS är en fantastisk reform som kompenserar för begränsningarna. Det är förstås viktigt för vuxna också, men den har en alldeles speciell betydelse för barn.

Att barn har inflytande över sitt eget liv har ett egenvärde i sig, dessutom är det viktigt för att de ska kunna växa upp till självständiga och ansvarstagande individer, så långt det är möjligt efter de egna förutsättningarna. Med en fungerande personlig assistans blir uppväxten och chansen att utveckla sina förmågor oändligt mycket bättre. Det underlättar inte bara för barnet självt, utan också för alla som möter honom eller henne på vägen genom livet, menar Maria. Skola, arbetsliv och olika samhällsaktörer.

– Vi har först och främst enormt mycket att vinna ur en ren mänsklig aspekt. Men det diskuteras ju ofta om pengar i det här sammanhanget, och där tycker jag att det pratas alldeles för lite om de indirekta ekonomiska samhällsvinster som uppnås av en väl fungerande assistans.


Läs mer: www.rbu.se


Text: Karin Rehn Foto: iStockphoto