Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Om Vård&Hälsa

Vård&Hälsa är ett initiativ från Svenska Läkaresällskapet, läkarkårens vetenskapliga organisation. Läkaresällskapets målsättning är att vara den aktivt ledande oberoende och ideella organisationen som driver utvecklingsfrågor inom hälsa, vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Fokus är att att verka för en bättre folkhälsa samt ge patienter en ännu bättre upplevelse av hälso- och sjukvården över tid.

Svenska Läkaresällskapet har identifierat ett behov av obunden information inom hälso- och sjukvårdsfrågor. I magasinet Vård&Hälsa och här på webben lyfter vi några av de frågor som påverkar hur hälso- och sjukvården utvecklas. Syftet är att ge en tydlig och samlad bild av pågående utveckling, samt ge vägledning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ordförande i referensgruppen för Vård&Hälsa är professor Stefan Lindgren, ordförande för Svenska Läkaresällskapet


Annonsera

Du kan självklart annonsera både i magasinet Vård&Hälsa och här på webben. Magasinet distribueras bland annat i Dagens Nyheter och når 625 000 läsare per nummer.
Kontakta InPress 018-68 30 00.


Läs & beställettan

Beställ ett exemplar av tidningen genom att maila till agneta.ohlson@sls.se
Eller läs den här.