Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Möte med psykiskt sjuka

Psykisk ohälsa är lika vanlig som en förkylning, vi har det alla i vår närhet. 20–25 procent av svenska befolkningen söker hjälp för psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det betyder också att det finns några miljoner närstående till personer som lider av psykisk ohälsa.


med_psykiskt_skuka_2Det kan spela väldigt stor roll för en psykiskt sjuk person hur man blir bemött i vården eller av myndigheter.

– Vi behöver däremot inte behandla just de här människorna som om de vore gjorda av porslin. Vi kan frimodigt fråga: hur vill du ha det? Erkänna att vi är osäkra och inte riktigt vet hur vi ska bete oss. En person med psykisk ohälsa är expert på sig själv och en person med exempelvis autism kan ge råd om hur hen vill bli bemött.

Som läkare kan jag till exempel säga: ”Jag vet att du har en psykisk sjukdom, påverkar det vår kontakt eller hur du kan tillgodogöra dig din behandling?”

– Det kan också vara bra om någon från psykiatrin kommer med när en patient ska träffa andra inom hälso- och sjukvården, säger Ullakarin Nyberg.


 Läs mer: Neuropsykiskatriska funktionsnedsättningar