Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Mind: ”Att nå männen är en genusfråga”

Hallå där, Carl von Essen, generalsekreterare för den ideella organisationen Mind, vad kan ni göra för att stärka den psykiska hälsan i samhället?

– Vi arbetar med tre ben, kunskapsspridning, opinionsbildning och stöd. Stödverksamheten med den dygnetrunt-öppna Självmordslinjen är störst. Den bemannas av volontärer och tar emot ungefär 20 000 samtal på ett år.

Varför behövs ni?

– Det som kännetecknar vår verksamhet är att det inte handlar om vård utan om medmänskligt stöd. Vi kan erbjuda ett bemötande man oftast inte har tid för i vården. Att vi är en fristående aktör är också viktigt eftersom personer med psykisk ohälsa ofta har fått sin tillit till vården rejält naggad i kanten.

Kan det finnas ett motstånd mot att kontakta psykiatrin?

– Ja tröskeln till att kontakta psykiatrin är hög och tyvärr har många också en negativ attityd till psykiatrin. Den andra aspekten är anonymiteten. Man är ofta livrädd att det ska komma fram att man mår dåligt. Jag var själv i kontakt med en självmordsbenägen man i norra Sverige. Han var med i ett jaktlag och livrädd att det skulle komma fram om han kontaktade vårdcentralen.

Kvinnor söker och får mer psykiatrisk vård. Samtidigt står männen för 70 procent av självmorden.

– Männen är mer beslutna och använder dödligare metoder. Samtidigt har de ofta svårare i kommunikationen och relationen med andra. Att nå männen är en genusfråga. När vi började vår stödverksamhet för fem år sedan hade vi en chat på nätet. Där hade vi fördelningen 70 procent kvinnor och 30 procent män. Men sedan vi började med stödlinjen har vi ökat andelen till 40 procent män. Män verkar känna sig mer komfortabla med att tala i telefon. Problemet är bara att göra den känd.

Text: Sofia Hillborg


Oroliga föräldrar:

Föräldratelefonen är organisationen MINDs linje för oroliga föräldrar. Föräldratelefonen 020-85 20 00 är öppen vardagar kl. 10–15. De som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Den som ringer får vara anonym. Samtalet kostar bara en markering.


Läs mer: Här kan du få hjälp