Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Levnadsvaneprojektet 2016 – Svenska Läkaresällskapets roll

Svenska Läkaresällskapet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att lyfta fram läkares vetenskapligt grundade arbete för hälsosamma levnads­vanor. Projektet består av följande insatser:

  • Stark för kirurgi – stark för livet.
  • Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
  • Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.
  • Uppmärksamma och sprida kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete.
  • LiR – levnadsvanor inom reumatologi (tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund, Sveriges Arbetsterapeuter samt representanter från Svensk Reumatologisk Förening).

Läs mer: Om Levnadsvaneprojektet