Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Skillnader mellan kvinnor och män vid hjärt-kärlsjukdom

Kvinna lutar sig mot en mans axelKvinnors och mäns symtom vid hjärt-kärlsjukdomar kan skilja sig mycket åt.

Hjärtinfarkt

Kvinnor saknar oftare än män signifikanta kranskärlsförträngningar. I vissa fall kan kvinnors hjärtinfarkt bero på tidig åderförfettning som inte syns på kärlröntgen, men går att upptäcka från insidan av kranskärlet med intravaskulärt ultraljud. Hjärtinfarkten kan även bero på så kallad småkärlssjuka och förändringarna finns då i de små kärlen längst ut. Tillståndet är mycket vanligare hos kvinnor än män.

Kärlkramp (angina pectoris)

Vanligen det första tecknet på kranskärlssjukdom hos kvinnor. Smärtan brukar vara mer diffus hos kvinnor. Kvinnor får oftare kärlkramp av mental stress än män.

Brustet hjärta (takutsobo syndrom)

Samma symtom som vid hjärtinfarkt, utlöses ofta av akut, svår stress och består av hjärtsvikt. Av drabbade är 95 procent kvinnor. Tillståndet är allvarligt och ska behandlas. Efter någon vecka har hjärtats funktion återhämtat sig. För att ställa diagnos måste man undersöka med hjärt-eko eller vänsterkammarangiografi i samband med kranskärlsröntgen under de första dagarna; hjärtförändringarna försvinner på en vecka.

Hjärtsvikt

De flesta män med hjärtsvikt har nedsatt vänsterkammarfunktion, kvinnor har mest bibehållen vänsterkammarfunktion, men är lika sjuka som männen.

Förmaksflimmer

Vanligare hos män, men farligare hos kvinnor, de löper större risk att få stroke på grund av detta. Livsavgörande att man tar blodförtunnande medel.

Depression

Forskare i Uppsala har visat att hjärt-kärlsystemet åldras i förtid hos unga kvinnor som lider av depression.

Graviditet och amning

Drabbas man av havandeskapsförgiftning, ökar risken senare i livet för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Under graviditet kan man även få en hjärtmuskelsjukdom. Forskning visar att utebliven amning ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.


Läs mer: ”Vi behöver mer forskning om kvinnohjärtan”