Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Kontakt

Har du frågor om innehållet, kontakta Agneta Davidsson Ohlson, pressansvarig på Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 60, info@sls.se eller redaktör Ulrica Segersten 070-373 30 50, ulrica.s@inpress.com (InPress)

Redaktionen består av Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Agneta Davidsson Ohlson, Jaana Logren-Bergqvist, Ulrica Segersten, Sofia Karlsson, Tove Engström.

sls