Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Kan man träna för mycket?

TrYoung school runnersänar du väldigt mycket kan effekten av ökad träning utebli. Skaderisken ökar också. Men det är inte huvudproblemet. Två tredjedelar av svenskar i övre medelåldern rör sig för lite.

Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Sahlgrenska Akademien svarar:
Hos elitidrottsmän och elit-idrottskvinnor samt en grupp som ligger snäppet under kan risken för hjärtflimmer öka om man stegrar träningen ytterligare. Men för den övervägande majoriteten av oss är den risken så gott som obefintlig – och de goda effekterna av träningen överväger vida riskerna. Det säger Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska Akademien och överläkare i kardiologi vid Östra sjukhuset i Göteborg.


Läs mer: Går det att lita på undergörande dieter?


Enligt Mats Börjesson handlar problemet inte om för mycket träning, utan snarare om att de flesta svenskar rör sig för litet. För lite rörelse ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och andra välfärdssjukdomar som exempelvis diabetes. Risken för en för tidig död ökar också påtagligt.

– Det positiva budskapet är att effekten av träningen är störst om man går från att inte ha tränat alls till att träna lite grann, 
säger Mats.


Skapisstudien

Skapisstudien är ett samarbete mellan Hjärt-lungfonden och sex universitetskliniker. Den visar att 60 procent av svenskarna i övre medelåldern (50–65 år) är stillasittande. 35 procent följer minimirekommendationen för träning, det vill säga motsvarande 30 minuters promenad fem dagar i veckan. Endast fyra procent tränar på medel till 
hög nivå flera dagar i veckan.


Läs mer: Hur många glas är riskkonsumtion?
Läs mer: Är e-cigaretter ett alternativ?