Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

I samarbete med

asperger

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. www.autism.se


barncancer

Som den största finansiären av barncancerforskning i Sverige är vår vision att utrota barncancer. Detta kan endast ske tack vare bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. www.barncancerfonden.se


barnplantornaBarnplantona är en riksorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat (CI), hörapparater och benförankrade hörapparater (Baha). Vi utbildar föräldrar och yrkesverksamma inom förskola, skola och intervention. www.barnplantorna.se, Facebook och Twitter.


fibromyalgiFibromyalgiförbundet är det enda förbund som satsar alla sina resurser på fibromyalgi. Förbundet informerar sjukvård, myndigheter m.fl. samt arbetar för att påverka politiska beslut som har betydelse för drabbade. www.fibromyalgi.se


FUBFUB är en intresseorganisation med drygt 25 000 medlemmar i 150 lokalföreningar som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. www.fub.se


goteborgs-universitet

Institutionen för medicin bedriver framgångsrik forskning från molekyl till samhälle, den omfattar flera av de stora folksjukdomarna, däribland hjärt-kärlsjukdom, diabetes, fetma och reumatism. www.gu.se


HISOHISO är en paraplyorganisation som bedriver idrotts- och motionsverksamhet i grupp i samverkan med sina medlemsföreningar som företräder personer med funktionsnedsättning. www.hiso.nu


orebroVid Institutionen för Medicinska Vetenskaper bedrivs tvärvetenskaplig medicinsk forskning samt professionsutbildningar inom medicin, så som Läkarutbildningen och Biomedicinska analytikerprogrammet. www.oru.se/institutioner/medicinska-vetenskaper


Stödet är en oberoende, ideell, förening för patienter, anhöriga, och yrkesverksamma. Tillsammans jobbar vi mot lungcancer. Vår främsta uppgift är att stödja både patienter och anhöriga – i gruppsamtal och på telefon. Att finnas där och hjälpa till när det behövs. www.stodet.se


mindMind är en ideell organisation som arbetar för den psykiska hälsan. Vi sprider kunskap, bildar opinion och driver stödverksamheterna Självmordslinjen, Föräldratelefonen och Äldretelefonen. www.mind.se


malmoeOdontologiska fakulteten vid Malmö högskola grundades 1948 och har sedan dess byggt upp en position som en av de mest framstående akademierna i Skandinavien för odontologisk utbildning och forskning. www.mah.se/od


Njurförbundet är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården. www.njurforbundet.se


odontologiskaOdontologiska institutionen i Jönköping är en ledande nationell resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning – helhetssyn och utveckling. plus.rjl.se/oi


psoriasisforbundetPsoriasisförbundet arbetar för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med psoriasis och psoriasisartrit. www.psoriasisforbundet.se


rbuRBU arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Vi gör det genom gemenskap, kunskapsspridning och politisk påverkan. Alla ska ha rätt att maxa livet! www.rbu.se


RSMHRiksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) RSMH stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa på föreningsdemokratisk grund. Vi är religiöst och partipolitisk neutrala, men verkar aktivt mot utanförskap och diskriminering genom kamratstöd och intressepolitik. www.rsmh.se


skoldskortelSköldkörtelföreningen är Sveriges största förening för sköldkörtelsjuka och arbetar med opinionsbildning, för bättre diagnostik och behandling.  Sköldkörtelpatienter behöver en stark förening – stöd oss med ditt medlemskap! skoldkortelforeningen.se


OCDSvenska OCD-förbundet är en rikstäckande organisation som stöder patienter/anhöriga, sprider information om tvångssyndrom/OCD och OCD-relaterade syndrom till allmänheten, skolpersonal och professionen www.ocdforbundet.se


OCD

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin består av enheterna för Allmänmedicin, Epidemiologi och global hälsa, Medicin, Yrkes- och miljömedicin och Näringsforskning. www.umu.se