Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Hur många glas är riskkonsumtion?

Young school runnersEn miljon svenskar har ett riskbruk, skadligt bruk eller är beroende av alkohol. Det är drygt var sjätte svensk. Av dem har ungefär 50 000 kontakt med vården.

Överläkare Karin Hyland, Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1, svarar:
Gränsen för det man kallar riskbruk går vid 14 små glas vin i veckan för män och 9 glas för kvinnor. Det har man 
bestämt på internationell nivå.

– Dricker man över riskbruksnivå ökar risken för skador och olyckor. Även de kroppsliga och psykiska följderna av alkoholen ökar, säger överläkare Karin Hyland.

Men känsligheten för alkohol är individuell. En del tål mycket, andra lite. Exempelvis kan äldre personer med många läkemedel ha svårare att tolerera alkohol eftersom många läkemedel liksom alkohol bryts ner i levern. Vad är då tecken på beroende?

– När alkoholen kontrollerar dig i stället för att du kontrollerar alkoholen. När du dricker mer eller oftare än du tänkt dig. När du planerar ditt liv för att dricka. Och när du inte mår bra av ditt drickande, men ändå inte kan minska eller sluta, säger Karin.


Läs mer: Är e-cigaretter ett alternativ?


Visste du 
att …

… Alkohol ökar risken för utvecklandet av ett 60-tal sjukdomstillstånd?


En dirty drug

Alkohol är en 
så kallad ”dirty drug” som påverkar många receptorer och kemiska 
processer 
i kroppen.


Läs mer: Kan man träna för mycket?
Läs mer: Går det att lita på undergörande dieter?